baħar abjad imsaġar taż-żebbuġ

Under the Patronage of
His Excellency the President of Malta

and
Press Releases
PIERRE BALZIA 7829

Imħuħ żgħażagħ jirriflettu fuq il-memorja u l-identità f’workshop speċjali ta’maltabiennale.art

Meta maltabiennale.art jibda fit-13 ta’ Marzu 2024, se jilqa’ nies minn oqsma differenti biex igawdu sensiela ta’ xogħlijiet tal-arti li jqanqlu l-ħsieb u li se jintwerew f’uħud mis-siti rinomati ta’ wirt madwar Malta u Għawdex. Lil hinn mill-ispettaklu viżiv, maltabiennale.art qed iħeġġeġ lill-viżitaturi biex ikollhom inkontru mal-arti bħala mezz ta’ riflessjoni dwar it-tifsir u l-valur tal-wirt, l-identità kulturali, u l-istorja personali, li jinċitaw mistoqsijiet iktar profondi dwar l-influwenzi li sawru l-preżent tagħna matul bosta sekli.

PIERRE BALZIA 6837 scaled

maltabiennale.art jistimula ideat u kreattività fil-ġenerazzjoni Maltija li jmiss

Hekk kif qed tiżdied l-antiċipazzjoni għal maltabiennale.art, bil-lest għat-tnedija spettakolari tiegħu fit-13 ta’ Marzu, 2024, il-festival riċentement iltaqa’ mal ġenerazzjoni Maltija li jmiss ta’ artisti, storiċi, u ambaxxaturi kulturali permezz ta’ workshop speċjali li huwa maħsub għat-tfal ta’ bejn tmien snin u 12-il sena. Organizzat f’MUŻA, l-avveniment ipprovda opportunità unika għat-tfal biex jimirħu fir-rikkezza kulturali li maltabiennale.art se jġib f’Malta.

press1

Il-UNESCO tappoġġja l-maltabiennale.art waqt seminar speċjali għall artisti u l-esperti

Bħalissa, f’Malta hawn numru sostanzjali ta’ artisti li qed jirriċerkaw, iħejju, u jibnu x-xogħlijiet tal-arti tagħhom biex jieħdu sehem bihom fl-ewwel edizzjoni tal-maltabiennale.art, li se tiftaħ il-bibien tagħha għall-pubbliku fit-13 ta’ Marzu 2024, u se tibqa’ miftuħa sal-aħħar ta’ Mejju ta’ din issena. B’kollox se jkunu qed jieħdu sehem mat-80 artist minn 23 pajjiż differenti, u magħhom 20 padiljun nazzjonali u tematiku.

TJDvpgCO

Il-President George Vella irrikonoxxa l-preparamenti li qed iseħħu għalmaltabiennale.art 2024

B’inqas minn xahrejn sal-inawgurazzjoni tal-ewwel maltabiennale.art 2024, preparazzjonijiet għall-armar tal-padiljuni qegħdin fis-seħħ. L-artisti parteċipanti qed jirrankaw għall-avveniment u l-antiċipazzjoni għall-avveniment tas-sena, tellgħet lil Malta fost l-ewwel 10 destinazzjonijiet kulturali Ewropej fl-2024, stennija li skont The Guardian, qed togħla fil-komunità kulturali internazzjonali.

bine

L-ewwel edizzjoni tal-maltabiennale.art

L-ewwel edizzjoni tal-maltabiennale.art li se ssir is-sena d-dieħla għandha tkun lavveniment kulturali principali għall-2024. Bi 80 artist ġejjin minn 23 pajjiż differenti, 24 minnhom Maltin, inkluż 2 mid-diaspora Maltija, kif ukoll iktar minn 20 padiljun nazzjonali u tematiku mifruxa ma’ Malta u Għawdex f’21 sit storiku, 17 minnhom ta’ Heritage Malta, dan il-festival internazzjonali tal-arti kontemporanja se jkun qed joffri lil Malta bħala centru ta’ kreattività artistika bejn Marzu u Mejju kemm għall-Maltin kif ukoll għall-barranin li jkunu qed iżuruna.

mb

maltabiennale 2024 Jitħabbru l-Padiljuni Nazzjonali.

Il-maltabiennale.art 2024 bi pjaċir iħabbar il-pajjiżi li ntgħażlu biex jarmaw il-padiljuni nazzjonali tal-ewwel biennale li se ssir f’Malta. Dawn huma l-Awstrija, iċ-Ċina, Franza, il- Ġermanja, l-Italja, Malta, il-Palestina, il-Polonja, is-Serbja, Spanja, it-Turkija u l-Ukrajna.

Press Coverage
inde

Young minds reflect on memory and identity in special maltabiennale.art workshop

https://ads.independent.com.mt/www/delivery/afr.php?zoneid=131&cb=77

Young minds reflect on memory and identity in special maltabiennale.art workshop

Wednesday, 14 February 2024, 14:21Last update: about 1 day ago

file
https://ads.independent.com.mt/www/delivery/afr.php?resize=1&zoneid=22&target=_blank&cb=289

When maltabiennale.art kicks off on March 13, 2024, it will welcome people from all walks to enjoy a series of thought-provoking artworks showcased at some of Malta and Gozo’s renowned heritage sites. Beyond the visual spectacle, maltabiennale.art is encouraging visitors to encounter art as a medium for reflecting on the meaning and value of heritage, cultural identity, and personal history, prompting a deeper questioning of the influences that have shaped our present over many centuries.

ADVERTISEMENT

fc
fc
fc
fc
fc
fc
lg.php?bannerid=7491&campaignid=4367&zoneid=84&loc=1&referer=https%3A%2F%2Fwww.independent.com

In this spirit, maltabiennale.art warmly welcomed a group of students aged 8 to 12 for a special workshop. Led by local artists Anna Calleja and Chiara Cassar, the workshop explored the construction of personal identity, providing an opportunity for young minds to engage in a creative and reflective experience within the inspiring surroundings of Fort St Elmo.

Young minds reflect on memory and identity in workshop

Maltabiennale.art recently welcomed a group of students aged eight to 12 for a special workshop led by artists Anna Calleja and Chiara Cassar at Fort St Elmo in Valletta.

One

MALTABIENNALE.ART IQANQAL IDEAT U KREATTIVITÀ FIL-ĠENERAZZJONI MALTIJA LI JMISS

Hekk kif qed tiżdied l-antiċipazzjoni għal maltabiennale.art, bil-lest għat-tnedija spettakolari tiegħu fit-13 ta’ Marzu, 2024, il-festival riċentement iltaqa’ malġenerazzjoni Maltija li jmiss ta’ artisti, storiċi, u ambaxxaturi kulturali permezz ta’ workshop speċjali li huwa maħsub għat-tfal ta’ bejn tmien snin u 12-il sena.

artopaper

maltabiennale.art sparks ideas and creativity in Malta’s next generation

As anticipation builds for maltabiennale.art, poised for its spectacular debut on March 13, 2024, the festival recently encountered Malta’s next generation of artists, historians, and cultural ambassadors through a special workshop catering to children aged eight to 12.

Sparking ideas and creativity in Malta’s next generation

Children aged eight to 12 recently learnt about globalisation and how Maltese identity is represented in art during a workshop at MUŻA, held in the run-up to the maltabiennale.art.

inde

maltabiennale.art sparks ideas and creativity in Malta’s next generation 

As anticipation builds for maltabiennale.art, poised for its spectacular debut on March 13, 2024, the festival recently encountered Malta’s next generation of artists, historians, and cultural ambassadors through a special workshop catering to children aged eight to 12. Held at MUŻA, the event provided a unique opportunity for children to immerse themselves in the cultural richness that