baħar abjad imsaġar taż-żebbuġ

Under the Patronage of
His Excellency the President of Malta

and

Siti storiċi Għawdxin ittrasformati f’tili għall-arti kontemporanja waqt ilmaltabiennale.art

It-tmiem tal-ġita preliminari mmexxija mid-Direttur Artistiku tal-maltabiennale.art laħaq il-milja tiegħu bi vjaġġ mill-isbaħ lejn Għawdex. Bosta artisti u ġurnalisti telqu mill-Belt Valletta u permezz ta’ lanċa bdew l-esplorazzjoni tagħhom ta’ għadd ta’ installazzjonijiet ta’ arti kontemporanja fi ħdan siti storiċi mferrxin madwar ilgżira Għawdxija.